2% z dane

2% z dane

Ako darovať 2% z daní?

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech občianskeho združenia 1. Lions Club Bratislava na realizáciu jeho aktivít.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech občianskeho združenia 1. Lions Club Bratislava.

Koho uviesť ako príjemcu 2% z daní?
Názov: 1. Lions Club Bratislava
Forma: Občianske združenie
IČO: 30 790 409
Ulica: Nábr. L. Svobodu 42, 811 02 Bratislava
Okres: Bratislava I
Štát: Slovenská republika
Bankové účty: SK86 1100 0000 0029 2090 5442

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

Informácie nájdete na http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/ 

Tlačivá a podrobný postup na poukázanie 2% nájdete na tejto stránke - http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ .