Medzinárodné lionské hnutie

We serve! Logo
Lions Clubs International je největší celosvětově působící dobrovolnickou a humanitární asociací, která sdružuje 1,4 milionu členů ve 193 zemích.

Posláním každého lionského klubu je pomáhat potřebným lidem ve svém okolí. Toto poslání je neměnné již od dob vzniku této asociace v roce 1917.

Hnutí je založeno na dobrovolné a nezištné práci svých členů, kteří svým osobním působením nebo pořádáním akcí zaměřených na získání finanční podpory pomáhají potřebným spoluobčanům. Hnutí pomáhá i obětem přírodních katastrof a válek.

Programy související s postižením či ohrožením zraku

 
Lionské hnutí je celosvětově známo jako hnutí zaměřující se na pomoc slabozrakým a nevidomým. Jsou též přezdívání "Rytíři slepých". Svými aktivitami přispívají k prevenci chorob postihujících zrak a zvyšují kvalitu života slabozrakých a nevidomých.
V roce 1990 byla vyhlášena celosvětová aktivita "SightFirst" (zrak především), jejímž cílem je snížit celkový počet lidí postižených ztrátou zraku. Této aktivitě byly vyčleněny i finanční prostředky z nadace LCIF (Lions Clubs International Foundation) ve výši 143,5 milionu dolarů a díky nim, i díky podpoře nesčetných lionských dobrovolníků po celém světě, se dosud podařilo:
  • Provést více než 3,4 milionů operací katarakty
  • Vybudovat nebo rozšířit 154 očních klinik a nemocnic
  • Podpořit více než 47 milionů léčebných zákroků směřujících k prevenci říční slepoty (onchocerkózy)
  • Zvýšit kvalitu péče o zrak ve více než 78 zemích celého světa.
 

Lionské kluby celosvětově podporují i řadu dalších aktivit:

  • zajišťují 600 tisíc profesionálně provedených screeningů glaukomu a 25 tisíc transplantací rohovky každý rok
  • zakládají a podporují většinu mezinárodních očních bank, stovky klinik, nemocnic a center na výzkum zraku
  • každý rok vyberou více než 6 milionů použitých brýlí, které jsou poté zdarma distribuovány v méně rozvinutých zemích
  • nabízí vyšetření, brýle a sportovní pomůcky pro paralympijské sportovce
  • zajišťují lékařskou oční péči zdarma, brýle, tiskoviny v Braillově písmu, tiskoviny s velkým tiskem nebo asistenční psy každoročně pro tisíce lidí

Kromě programu SightFirst je Lions Clubs International iniciátorem oslav Mezinárodního dne zraku, kterým si ve spolupráci s agenturami Organizace spojeným národů, organizacemi zabývajícími se léčbou zraku, charitativními organizacemi a zdravotníky celého světa připomínají potřebu zvýšené péče o zrak, zrakově postižené spoluobčany a zvyšují povědomost veřejnosti o těchto otázkách. Tento den připadá na druhý čtvrtek v měsíci říjnu.

Lioni také sbírají a recyklují již nepoužívané brýle a zdarma je poté distribuují potřebným v méně rozvinutých částech světa.

Program podporující děti a mládež

Lionská organizace si uvědomuje svůj závazek nové generaci. Pro mládež z celého světa vyhledává příležitosti pro rozvoj a vzdělání. Ať již organizací výměnných pobytů či táborů v zahraničí nebo vyhlašováním uměleckých soutěží pro děti.

Další aktivity

Lioni se samozřejmě věnují i dalším aktivitám, které pomáhají potřebným lidem v jejich okolí, jako je například pomoc neslyšícím, zvyšování povědomí o diabetu a vydávání materiálů pro diabetiky, spolupráce na environmentálních projektech atd.