Odovzdanie invalidného vozíka 2010 - FOTO 12.

SME 5 Rusnakova