Odovzdanie invalidného vozíka 2010 - FOTO 1.

SME 2 Rusnakova