Odovzdanie invalidného vozíka 2010 - FOTO 11.

SME 4 Rusnakova