Odovzdanie invalidného vozíka 2010 - FOTO 22.

SME 6 Rusnakova