Československá LIONS súťaž vo varení gulášu 2010

Kuchár guláš LIONS

Dňa 11.9.2010 sa na Jankovom Vŕšku pri obci Uhrovec konal 1. ročník súťaže vo varení gulášu.
Podmienkou pre súťažiacich bolo vytvoriť družstvo s minimálnym počtom súťažiacich dvaja a maximálnym päť osôb. Organizátor a vyhlasovateľ súťaže 1. LC Bratislava zabezpečil miesto, priestory v htl. Partizán, drevo, chlieb, misky, lyžice, servítky, ozvučenie, občerstvenie a všetky podmienky pre dobrú náladu.
Súťažné družstvá museli okrem dobrej nálady priniesť kotlík, mäso, ingrediencie a všetky ostatné potreby na navarenie toho najlepšieho gulášu.
Napriek nie veľmi vydarenému počasiu prišlo množstvo ľudí, ktorí si za symbolický príspevok 2,- EUR mohli vybrať ktorýkoľvek zo súťažných gulášov vrátane piva alebo kofoly, ktoré nám sponzorsky poskytla firma Topvar.
Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo z LC Brno. Víťazi boli odmenení pohármi a šampanským. Odmenou pre nás všetkých však bolo stretnutie v kruhu priateľov, nadviazanie nových vzťahov a v neposlednom rade malý výťažok, ktorý bude použitý na zakúpenie programov na ochranu detí pred nežiadúcou internetizáciou.
Pre členov súťažných družstiev LC bolo pripravené ubytovanie v htl. Partizán priamo na Jankovom Vŕšku aj sobotné posúťažné večerné posedenie, kde sa po namáhavom varení a krátkom odpočinku všetci stretli, zabavili, zaspievali, porozprávali sa a vytancovali pri ľudovej hudbe a pečenom prasiatku.
Viacerí sa pýtali, prečo a ako sme vymysleli túto akciu...
...na našom konvente v máji 2010, sme pociťovali nedostatok komunikácie medzi jednotlivými klubmi D-122 a málo osobných stretnutí, ktoré sa zúžia iba na stretnutia na konvente, aj to len niektorých členov našej lionskej rodiny.
Zaujalo nás vystúpenie MUDr. Rudolfa Vévodu, ktorý taktiež pociťuje nedostatok komunikácie medzi klubmi v SR a ČR, či už je to otázka výmeny mládeže v rámci republík v letných táboroch, škôl v prírode a ostatných lionských spoločenských aktivít. Z historického hľadiska súžitia dvoch národov, ako keby sme sa od seba odďaľovali.
Práve preto sa 1. LIONS CLUB Bratislava rozhodol vyjsť s iniciatívou a zorganizovať v dňoch 11.-12.09.2010 na Jankovom Vŕšku pri Uhrovci (okr. Bánovce nad Bebravou) prvý ročník „Československej LIONS súťaže vo varení gulášu“.
Pretože veríme, že dobrá pohoda, kopec zábavy a veľa podnetných návrhov od Vás, Vážené lionky a Vážení lioni, znovunaštartuje skvelé a priateľské stretnutia všetkých ľudí dobrej vôle, ktoré budú viesť k zvýšeniu aktivít lionov v nasledujúcom období.
 
Pevne veríme, že prijmete naše pozvanie na spoločné stretnutie a táto výborná akcia sa stane tradíciou pri stretávaní lionov a ich prívržencov.
Už teraz pripravujeme 2. ročník Československej LIONS súťaže vo varení gulášu, ktorá sa bude konať koncom mesiaca august – počas osláv SNP, kedy je na Jankovom vŕšku veľká návštevnosť, čím zvýšime atraktivitu podujatia, ako aj výťažok z tejto aktivity, aby sme mohli napĺňať naše motto „WE SERVE“.
 
Jozef Škultéty, prezident
Tomáš Zajac, sekretár
1. LC Bratislava

 

Show titles