Program ochrany pred nežiadúcou internetizáciou

EU zahájila v tomto roku program, v rámci ktorého je pripravená séria opatrení a investície v desiatkach miliónov EUR do zvýšenia bezpečnosti detí pri používaní internetu... Vo februári 2009 sedemnásť internetových spoločností, medzi nimi Facebook, My Space a Google, podpísalo dohodu o zlepšovaní bezpečnosti detí na internete... Vatikán opakovane dáva vyhlásenia o škodlivom vplyve internetu na psychický vývoj a poškodenie vnímania u detí a apeluje na rodinu, aby kontrolovala prístup detí na internet...
 
Flexilogin - dieťa PCŠtatistiky sú jasné! Deti trávia denne priemerne tri hodiny pri PC - hry, chat, video a rôzne stránky s nebezpečným obsahom a rodičia sa mylne domnievajú, že pracujú na domácich úlohách. Aj my - dospelí ľudia s mnohými skúsenosťami veľmi dobre vieme, ako nevhodné slová alebo obrazy dokážu ovplyvniť našu psychiku, nálady a nie iba na okamih. Rezonujú v našom podvedomí a modeluje naše správanie a pohľad na svet. Aké je pôsobenie na vyvíjajúcu sa naivnú detskú myseľ? Deti nemajú problémy pri používaní počítača a rodičia nedokážu presne overiť, koľko času dieťa strávi pri PC.
 
Existuje niekoľko nástrojov na kontrolu prístupu k počítaču, ktoré dokážu nastaviť časové limity a tým umožniť rodičom kontrolovať aktivity dieťaťa. Limity sú však statické, dopredu naplánované a nedokážu reagovať na meniace sa podmienky, a rodičom neostáva nič iné, len často a komplikovane prestavovať plánovanie prístupu k počítaču. 
 
FlexLogin je riešenie, ktoré umožňuje riadiť prístup dieťaťa k počítaču dynamicky - vzdialene z vášho mobilného telefónu. Využíva pri tom systém jednorázových a dočasných hesiel, ktoré zároveň nastavia časový limit pre prácu na počítači. Jednorázové heslo slúži na okamžité povolenie prístupu, dočasné platí po celý deň. Heslá sa podľa potreby generujú na rodičovom mobilnom telefóne a dieťaťu sa doručia ústne alebo sms správou. Dieťa sa môže prihlásiť do počítača iba po zadaní aktuálneho vygenerovaného hesla. FlexLogin kontroluje dĺžku práce na počítači a po vypršaní časového limitu počítač uzamkne alebo vypne. Ďalšie prihlásenie je možné až po zadaní nového vygenerovaného hesla. Výsledkom je, že prístup dieťaťa k počítaču máte plne pod kontrolou kdekoľvek sa nachádzate.
 
Za 1 euro mesačne sa môžete podieľať na vytváraní komunikačného mostu, medzi staršími a školopovinnými. Nazvime to „komunikačným mostom“, pretože tu je skrytý najväčší prínos vlastnenia a používania FlexLoginu. Áno, jeho prínos je v samotnom umožnení povolenia prístupu k PC či možnosti kontrolovať prístup, ale hlavne v potrebe komunikovať, ktorú jeho používanie vytvorí. Ak bude chcieť dieťa počítač aktivovať a máte nainštalovaný FlexLogin, musí napísať SMS alebo zavolať rodičovi, ktorý sa určite spýta čo ide robiť, čo robilo, čo je nové atď. Takáto forma komunikácie, kde sa prejavuje záujem o to čo kto robí, je veľmi dôležitá.
 
Rodičia chcú kontrolovať a deti zas chcú voľnosť. Vytvára sa porucha v komunikácii. Rodič nemôže byť stále prítomný, aby fyzicky dohliadal na čas a obsah toho čo beží na obrazovke PC, je pracovne vyťažený a tak sa spolieha na to, že ústny zákaz alebo dohoda s dieťaťom budú dodržiavané. Dieťa zas pod tlakom kamarátov, médií a veľa krát v pocite osamelosti a nedostatku záujmu o svoju osobu, dohody a príkazy nedodržiava. Výsledkom je stav kde rodič tuší alebo naozaj nevie, že je jeho ratolesť je niekoľko hodín prilepená na PC, ale nahovára si, že to nebude také zlé, alebo že sa s tým nič nedá robiť.
 
Historicky aj obsahovo sme organizácia, ktorá sa zaoberá generovaním finančných prostriedkov a ich vkladaním do projektov slúžiacich ľudstvu na poli pomoci a vytvárania ciest pre uľahčenie života a zachovania ľudskosti pre človeka v nie ľahkých situáciách.. Združujeme mienkotvorné osoby so zodpovedným prístupom k celospoločenskému dianiu. Investujme 1 Euro mesačne do prevencie, nečakajme kým problém narastie a riešme ho kým je malý.
 
 
Podrobnejšie informácie, ako aj propagačné materiály Vám radi zašleme na požiadanie.
 
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@1lc-bratislava.sk.
 
 
 
Jozef Škultéty, v.r.                                                                 Tomáš Zajac, v.r.
Prezident 1. LC Bratislava                                                     Sekretár 1. LC Bratislava