Československá LIONS súťaž vo varení gulášu 2011

Gulas

Dňa 27.8.2011 sa na Jankovom Vŕšku pri obci Uhrovec konal 2. ročník súťaže vo varení gulášu.
Podmienkou pre súťažiacich bolo vytvoriť družstvo s minimálnym počtom dvoch a maximálnym päť súťažiacich osôb. Organizátor a vyhlasovateľ súťaže 1. LC Bratislava zabezpečil miesto, priestory v htl. Partizán, drevo, chlieb, misky, lyžice, servítky, ozvučenie, občerstvenie a všetky podmienky pre dobrú náladu.
Súťažné družstvá museli okrem dobrej nálady priniesť kotlík, mäso, ingrediencie a všetky ostatné potreby na navarenie toho najlepšieho gulášu.

Tento ročník sprevádzalo krásne slnečné počasie a vďaka nápadu zorganizovať súťaž počas krajských osláv Slovenského národného povstania, kedy je na Jankovom Vŕšku množstvo ľudí sa náš guláš, predávaný za symbolický príspevok 2,80 EUR vrátane piva alebo kofoly, rýchlo míňal.
Z 8 súťažných družstiev sa na 1. mieste umiestnili „Divoké Kočky“. Víťazi boli odmenení kotlíkmi, sektom, pamätnou plaketou, všetky družstvá obdržali diplom a veríme, že okrem týchto ocenení si všetci účastníci odniesli pekné zážitky a spomienky. Odmenou pre nás všetkých však bolo stretnutie v kruhu priateľov, nadviazanie nových vzťahov a v neposlednom rade malý výťažok.
Pre členov súťažných družstiev bolo pripravené ubytovanie v htl. Partizán priamo na Jankovom Vŕšku, aj sobotné posúťažné večerné posedenie, kde sa po namáhavom varení a krátkom odpočinku všetci stretli, zabavili, zaspievali, porozprávali sa a vytancovali pri hudbe a výbornom občerstvení.
 

Pár slov od účastníkov...
Jelikož jsem se nemohla zúčastnit 1.ročníku Československé lionské soutěže ve vaření guláše a velmi se mi tento nápad chlapců z LC Bratislava Prvý, Jožka Škultétyho a Tomáše Zajace, líbil, chtěla jsem se za každou cenu zúčastnit druhého ročníku. Nepodařilo se mi sestavit družstvo z mého vlastního klubu, ale věděla jsem o tom, že zájem o účast na této nápadité akci projevili také pánové z LC Praha Bohemia Ambassador - Vojta Trapl, Olda Choděra a Tono Gerák. Tito mí skvělí přátelé mě vzali do party a tak jsem se rozhodla, že to naše vznikající družstvo ještě vylepším něžnou Hankou Morkos z LC Praha Strahov San Giorgio. Mezitím se Mirka Choděrová a Zdeňka Geráková staly členkami nově vznikajícího LC Praha Ladies a tak jsme měly v družstvu zastoupení hned čtyř českých lionských klubů. Pak už stačilo jen vymyslet název 4LC MIX, nechat vyrobit reprezentační dresy (trička), sehnat tradiční kotel, velkou vařečku, obstarat kvalitní suroviny a mohli jsme v plné síle vyrazit. Jaká síla myšlenky na uvaření nejlepšího guláše nás spojovala, dokládá i to, že naše posádky, mířící směrem Jankov Vršok, se v jednom momentě sešly na benzínové pumpě ve Starém Hrozenkově!
Atmosféra byla vynikající, počasí nám chlapci objednali skvostné, poskytli zázemí, stoly, židličky, slunečníky, dřevo, chléb, atd., především však svůj obrovský a nakažlivý entuziasmus. Vařili jsme jako o život, úkoly byly perfektně rozděleny, nikdo nezahálel a všichni přikládali ruku k dílu s radostí a umem sobě vlastním. A tak naše spojené družstvo v čele s šéfkuchařem Tondou Gerákem uvařilo v historii svůj první společný guláš, který dle našeho názoru neměl mezi ostatními konkurenci. I když jsme se snažili ostatní družstva rozptylovat nabízenými škvarky a chleby se sádlem a cibulí, stejně tak jako výbornou moravskou slivovicí a tímtéž způsobem jsme intenzivně působili na porotu, nezvítězili jsme. Kvalitu našeho guláše však ocenili kolemjdoucí a byli jsme první, kdo měl prázdný kotel a všechen guláš vyprodán. Z tohoto důvodu recept na guláš neprozradíme a budeme ve vaření pokračovat tak dlouho, dokud i odborná porota neuzná naše kvality a nezvítězíme. Naším cílem totiž je kromě ušlechtilého "zúčastnit se" rovněž "zvítězit", protože si klademe jen ty nejvyšší cíle. Jsme však vděčni organizátorům za jejich velkorysost a udělení ocenění za to, že jsme přijeli z největší dálky.
Díky lionům z LC Bratislava Prvý, především však Jožkovi a Tomášovi za úžasný nápad, pohostinnost a výbornou náladu, která po celý víkend na Jankovom Vršku panovala. Určitě se vrátíme a byli bychom rádi, kdyby se této krásné akce účastnilo více lionských družstev z obou našich republik.
 

Ema Štěpánková za kolektív súťažného družstva 4LC MIX

 

Pevne veríme, že prijmete naše pozvanie na spoločné stretnutie a táto výborná akcia sa stane tradíciou pri stretávaní lionov a ich prívržencov.
Už teraz pripravujeme 3. ročník Československej LIONS súťaže vo varení gulášu, ktorá sa bude konať koncom mesiaca august – počas osláv SNP, kedy je na Jankovom vŕšku veľká návštevnosť, čím zvýšime atraktivitu podujatia, ako aj výťažok z tejto aktivity, aby sme mohli napĺňať naše motto „WE SERVE“.

 

Tomáš Zajac, sekretár
1. LC Bratislava
 

***

Miesto konania: Jankov Vŕšok, Uhrovec
Dátum: 27.08.2011 (sobota)
Prezentácia družstiev: 9:00-09:45
Zahájenie: o 10:00 signálom
Varenie do a začiatok predaja: 14:00

Podmienky pre súťažiacich:
Minimálny počet súťažiacich v družstve - dvaja, maximálny počet - piati.
Skupiny sa môžu propagovať názvom, logom a prezentačnými materiálmi.
Navarený guláš bude venovaný na predaj bez nároku na finančnú odmenu.

Organizátor-vyhlasovateľ súťaže zabezpečí:
drevo, chlieb, misky, lyžice a servítky.

Kotlík, mäso, ingrediencie a ostatné je v réžií súťažiacich.

Účastnícky poplatok:
kotlík / kotlina do 25 litrov - 20,- EUR / družstvo
kotlík / kotlina nad 25 litrov - 0,- EUR / družstvo

Príďte si vychutnať výbornú atmosféru, podporiť súťažiacich a ochutnať ktorýkoľvek súťažný guláš za symbolický príspevok 2,80 EUR vrátane piva alebo kofoly.

  

Výťažok bude použitý na dobročinné a charitatívne účely 1. LIONS CLUBU Bratislava, LC Ľ. ŠTÚRA UHROVEC - JANKOV VŔŠOK a LC UHROVEC - JANKOV VŔŠOK.

V prípade akýchkoľvek otázok a pre prihlásenie nás neváhajte kontaktovať na info@1lc-bratislava.sk

***
NAVRATKA - info@1lc-bratislava.sk
Nazov druzstva (LC):
Pocet osob v druzstve:
Meno "sefkuchara" a kontakt:
Velkost kotlika/kotliny (cca):
Typ vareneho gulasu:
***
 

Show titles