Kto sme a čo chceme

Logo 1. LC Bratislava

LIONS CLUB Bratislava (Prvý) je členom “The international Association of Lions Clubs”.
Je to najväčšia a najaktívnejšia dobročinná organizácia na svete, združujúca okolo 1,3 milióna členov v 42 tisíc kluboch nachádzajúcich sa skoro v 200 krajinách sveta.

Association of Lions Clubs vznikla v USA v roku 1917 aj zo spolkov orientovaných na zrakovo postihnutých. Najznámejším výsledkom tejto aktivity je zaradenie bielej paličky pre slepcov a zrakovo postihnutých. Medzinárodné sídlo organizácie LC sa nachádza v chicagskom predmestí Oak Brook (Illinois).

Hlavné aktivity celého hnutia sú:
- starostlivosť o zrakovo, sluchovo, telesne a duševne postihnutých
- trvalá podpora hladových oblastí Afriky
- protidrogová aktivita 
- výmena mládeže

LIONSSymbolom LC je lev (ang. LION) - kráľ zvierat - stelesňujúci vlastnosti, ako sú “odvaha, sila, vernosť a činorodosť”.

Naším heslom je “WE SERVE!  -  POMÁHAME!”

Toto heslo spája našich členov LC s rôznorodou profesionálnou orientáciou, avšak rovnakými hodnotami, ktorými sú ochota pomôcť tým, ktorí si vlastnými silami nedokážu alebo nemôžu svoje postavenie zlepšiť, zmysel pre spravodlivosť a skutočné priateľstvá, pracovitosť a čestnosť.

S cieľom naplniť naše heslo organizujeme rozličné akcie na získavanie prostriedkov, ktoré potom vo vhodnej forme poskytujeme na starostlivo naplánované projekty veľkej sociálnej hodnoty, ktoré pre podporených prinášajú lepšie životné podmienky.