Lions International Bus

LIONS INTERNATIONAL BUS SA STAL SKUTOČNOSŤOU! (pozrite fotogalériu)
Autobus bol predstavený členom LC počas 20. konventu distriktu 122 v Nitre 19.05.2012. Oficiálny krst pripravujeme - o termíne a o ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať.
Myšlienka tvorby tohto projektu prišla sama pri spoločných debatách lionov Jozefa Škultétyho a Tomáša Zajaca. Keďže obaja pôsobia, okrem iných činností, aj v doprave, darovali do tohto projektu jeden funkčný autobus. Cieľom Lions Clubov je pomáhať ľuďom a platí aj heslo – Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva – rozhodli sa nad touto spoločnou myšlienkou premýšľať a zdokonaľovať ju. Predstavovali ju svojmu okoliu, členom materského 1. LC Bratislava, ostatným Lions Clubom, rozvíjali ju a tak nadobudla kontúry, ktoré má teraz a mohla sa dostať do realizačnej fázy.
LIONS INTERNATIONAL BUS - KAROSA je po generálnej oprave a prestavbe na karosériu 9xx radu, momentálne prebieha prestavba na karavanový autobus + úpravy. Vo výbave bude mať kuchynku, chladnička, sociálne zariadenia, priestory na prespanie posádky, markízu na prekrytie, úložné priestory, zasadacie priestory, vlastný generátor el. energie, počítač s multifunkčným zariadením (tlačiarňou, skenerom, kopírkou), ozvučovacie zariadenie (interiér aj exteriér – amplióny), vysielacie, komunikačné a telekomunikačné zariadenie potrebné na zabezpečenie komunikácie medzi štátnymi zasahujúcimi zložkami a zložkami ostatných organizácií vykonávajúcimi pomoc v zasiahnutom regióne, atď.
Kritické incidenty prinášajú pre zasiahnutých záťaž, ktorá si vyžaduje riešenie. Na časť tejto záťaže má priamy dosah štát a samospráva, no na väčšinu strednodobých a dlhodobých potrieb možnosti a právomoci štátu a samosprávy nepostačujú. Kritickým incidentom nazývame udalosť násilného charakteru spôsobenú buď pôsobením ľudského faktoru, alebo prírodných síl, prípadne ich kombináciou, ktorá v rozsahu niekoľkých hodín, alebo niekoľkých desiatok hodín objektívne presahuje možnosti štátnej správy, samosprávy, alebo zasiahnutých osôb.
Cieľom výjazdu autobusu a jeho posádky bude zabezpečenie stravy pre postihnutých a záchranné zložky, okamžitá a nevyhnutná materiálna pomoc, príp. psychologická podpora. Taktiež zabezpečíme ostatné potrebné činnosti podľa povahy výjazdu, ktoré budú v našich silách a kompetenciách, pričom v danom postihnutom regióne uvítame pomoc LC z regiónu, z hľadiska miestneho poznania ľudí a pomerov.
Na Ministerstve vnútra SR sa momentálne pripravuje projekt permanentného prístupového bodu pre subjekty štátnej správy a samosprávy, ktorého sme sa stali členom a tak budú naše zásahy koordinované so štátnou správou a tým budeme mať istotu, že autobus bude vyslaný len na výjazd, kde naša pomoc bude potrebná a žiaduca. Zároveň si ktorýkoľvek náš LC tento autobus môže kedykoľvek objednať pre svoju lionskú (charitatívnu akciu) a budú mu účtované náklady na jeho prevádzku a ďalšie nezbytné výdavky, avšak toto platí iba pre LC kluby, ktoré prispejú minimálne čiastkou 500,- EUR na prevádzkové náklady autobusu pri nasadení na akciu, podľa jej povahy.
Autobus bude v prípade potreby so sebou nosiť aj poľnú kuchyňu (ktorú sa nám podarilo zabezpečiť vďaka LC Brezno – Tále), dovezie materiál a pomôcky potrebné k zabezpečeniu postihnutého obyvateľstva (jedlo, nápoje, ošatenie, deky, spacie vaky, atď.) formou prípojného dvojnápravového izotermicky uzatvoreného vozíka, ktorý na akciu vždy zapožičia J. Škultéty zo svojej firmy. Je nutné sa zamyslieť, či by tento vozík nemal byť taktiež olepený motívom lion-hnutia tak, ako bude autobus, aby to dávalo súhru celej súpravy.
Aby mohol autobus dôstojne prezentovať Lionské hnutie je potreba dovybaviť sklad, ktorý sa bude nachádzať v mieste základne autobusu – na Jankovom Vŕšku, Uhrovec.
Chýbajú nám riady (PVC taniere a misky, poháre, príbory), servítky, nápoje, potraviny, deky, ošatenie, spacie vaky a iná materiálna pomoc. Preto, v prípade, že dokážete niečo z toho zabezpečiť, príp. máte nejaký iný nápad na dovybavenie alebo využitie autobusu, prosíme aby ste nás kontaktovali.
Vzhľadom na finančnú náročnosť projektu (prestavba autobusu), ako aj následnú prevádzkovú náročnosť si Vás týmto dovoľujeme osloviť s požiadavkou na finančnú a materiálnu pomoc pre projekt 1. LC Bratislava. Všetky vynaložené finančné prostriedky budú vedené v osobitnom účtovníctve a sme kedykoľvek pripravení poskytnúť sponzorom a partnerom vyúčtovanie vložených finančných a materiálnych prostriedkov. Nakoľko sa jedná o veľmi náročný projekt, s predbežným vyčíslením za celkovú opravu i s vnútorným vybavením cca 45.000,- EUR je potrebné vyfinancovať tento projekt:
- 1. LC Bratislava
- partnerské LC
- sponzoring
- zostane dofinancovať špeciálnu techniku na spojenie od p. Ložeka, ktorí je ochotný túto namontovať a dohodnúť sa na splátkovom kalendári.

Veľmi významnú pomoc na oprave autobusu zohráva LC Prešov a konkrétne jeho prezident Ing. Peter Janus, ktorý je veľmi nápomocný pri samotnej prestavbe autobusu.
Šoférovať si ho budeme sami, aby nevznikali zbytočné náklady naviac.
My, ktorí sa budeme o celý priebeh tejto akcie-dlhodobo starať (budú to stovky odrobených a precestovaných hodín - vo svojom voľnom čase - pre dobro iných), budeme to robiť s láskou a bez nároku na honorár s cieľom napĺňať naše spoločné lionské heslo WE SERVE!

1. LC Bratislava, účet: Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu: 2920905442/1100 (Tatra banka, a.s.)
Tomáš Zajac, Jozef Škultéty – 1. LC Bratislava (info@1lc-bratislava.sk)
 
Show titles