LIONS GOLF TOUR 2012

Na začiatku bolo päť úspešných ročníkov golfových turnajov, ktoré zorganizoval partnerský Lions Club Karlovy Vary Spa.

IVAN MIČKO, GOLF REVUE

Aktivity celosvetovej siete Lionov sú dostatočne známe. Vystihuje ich heslo – We Serve!

1. Lions Club Bratislava
Je len prirodzené, že aj dvadsaťročná existencia Distriktu 122 – Česká republika a Slovenská republika sa vo svojej činnosti riadi okrídleným – my slúžime. Napokon, aj charitatívno-spoločenský golfový turnaj LIONS GOLF TOUR 2012, ktorý si vzal pod patronát 1. LC Bratislava a ktorý sa konal 28. júna v Skalici, mal vo svojej podstate rovnako ušľachtilý cieľ – nájsť finančné zdroje na Lions International Bus, teda na autobus, ktorý bude zabezpečovať okamžitú a nevyhnutnú pomoc v prípade mimoriadnej situácie, kde ide o ohrozenie ľudského života.

Výber padol na Skalicu
Pri výbere ihriska zavážil najmä fakt, že sa hľadalo miesto, kam by mali lioni z partnerského klubu z Karlových Varov najbližšie. Práve oni stáli pred piatimi rokmi pri zrode myšlienky, zorganizovať charitatívny golfový turnaj, na ktorom by sa stretli tí, pre ktorých je filantropia samozrejmosťou. Nadšenci okolo Heleny Ciglanskej, Radky Reichovej a Věry Zamrzlovej z LC Karlovy Vary Spa pozvali začiatkom júna kolegov z Bratislavy na turnaj do západných Čiech, aby hľadali ďalšie inšpirácie pri organizovaní svojho prvého golfového podujatia. Tí zasa na oplátku pozvali svojich partnerov do golfového rezortu v Skalici.

Prvý krok k tradícii
Napriek krátkemu času na prípravu má charitatívny golfový turnaj v Skalici svojich víťazov. A to nielen tých z golfu. Víťazmi sa stali všetci, ktorí do Skalice prišli podporiť ušľachtilý cieľ. Prezident 1. LC Bratislava Jozef Škultéty napokon ocenil úsilie Tomáša Zajaca a Ladislava Fecka, ale aj kolegov z Karlových Varov za to, že našli atraktívny spôsob, ako pomôcť myšlienke Lionského autobusu. Treba otvorene povedať, že prvý krok k vytvoreniu novej tradície golfovej charity bol úspešný napriek menšiemu počtu hráčov. No ako odznelo na záverečnom vyhodnotení turnaja – kto nič nezačne, nemôže ani nič dokončiť. Veríme, že sa zrodil základ novej zmysluplnej tradície. A tak sme presvedčení, že projekt Lions International Bus pre okamžitú a nevyhnutnú materiálnu pomoc bude spoločne s dobrovoľnou posádkou onedlho slúžiť tam, kde si to situácia vyžiada.

Výsledky
Kategória A, rany brutto
1. Bohumil Škorec 82 úderov
2. Vladimír Hrtko 98 úderov
3. Peter Mikula 100 úderov
Kategória B, spoločná hcp 18,1 – 36
1. Vladislav Janoška 48 stfb
2. Karol Havlík 43 stfb
3. Július Šabo 40 stfb
Kategória C, spoločná hcp 37 – 54
1. Peter Ondriáš 41 stfb

***

1. Turnaj LC Karlovy Vary Spa 7.6. 2012 Golf Resort Karlovy Vary

Helena Ciglanská

Když se spojí příjemné s užitečným,je to vždy přínosné. A když to pomůže lidem, kterým osud nebyl příliš nakloněn, je dobrý pocit z úspěšné akce dvojnásobný.

A přesně tento pocit mohli mít všichni zúčastnění, kteří podpořili 7.6.2012 na hřišti Golf Resortu Karlovy Vary charitativní golfový turnaj LC Karlovy Vary Spa.

Tento turnaj je součástí Lions golf tour 2012, kterou členky klubu vymyslely a ve spolupráci s 1.LC Bratislava a s LC Praha Heraldic realizují. 1.LC Bratislava připravuje druhý turnaj této tour 28.6.2012 ve slovenské Skalici a LC Praha Heraldic turnaj uskuteční na hřišti v Praze Hodkovičkách 29.9. 2012.

Z finančního výtěžku turnaje LC Karlovy Vary Spa jsme zakoupily polohovací masérské lehátko pro nevidomého maséra, absolventa rekvalifikačního centra Dědina. Druhým obdarovaným je nadaný student gymnázia pro slabozraké a nevidomé v Praze.Ten obdržel speciálně upravený notebook se zvětšovacím zařízením.

Šek na 50 000,- Kč, které poslouží k zajištění provozu těchto Baby boxů v Karlových Varech, Sokolově a Chebu, byl předán zakladateli, propagátorovi a duši těchto baby boxů Ludvíku Hessovi.

Všechny tři pořádající lionské kluby část výtěžku z turnajů věnují na podporu projektu Lions Bus 1. LC Bratislava. Ten byl předveden na karlovarském turnaji a byl velmi pozitivně přijat nejen lionskou a golfovou veřejností, ale i zástupci sdělovacích prostředků.

Všem, kteří naši akci podpořili, ať již jako hráči, sponzoři či nehrající hosté (1.LC Bratislava, LC Praha Heraldic, LC Praha Ladies, LC Praha Bohemia Ambassador, LC Praha Energetic, LC České Budějovice), velmi děkujeme a těšíme se na spolupráci při 2.ročníku Lions golf tour.
 

Show titles