Vianočný punč, Bratislava 2012

Každoročnou tradíciou sa stal predaj vianočného punču na bratislavských vianočných trhoch.

Ďakujeme, že ste prijali pozvanie výborný vianočný LIONS punč.

Predaj sa uskutočnil na tradičných miestach v centre Bratislavy:

 

Hlavné námestie - stánok C03 - roh Františkánskeho a Hlavného námestia - oproti kostolu
10.12.2012 (pondelok)   10:00-22:00
11.12.2012 (utorok)   10:00-22:00

12.12.2012 (streda)   10:00-22:00
13.12.2012 (štvrtok)   10:00-22:00

14.12.2012 (piatok)   10:00-22:00
15.12.2012 (sobota)   10:00-22:00

Ventúrska ul. - oproti vchodu do univerzitnej knižnici
14.12.2012 (piatok)   15:00-22:00

15.12.2012 (sobota)   15:00-22:00
16.12.2012 (nedeľa)   15:00-22:00

Le Monde - pred reštauráciou - Hviezdoslavovo nám./Rybárska brána 8
18.12.2012 (utorok) od 15:00
19.12.2012 (streda) od 15:00

 

Ďakujeme Vám, že ste ochutnali náš punč a podporili naše aktivity!

Výťažok z predaja použijeme na charitatívne účely.

 

Show titles