História Lionizmu

Krátky pohľad do histórie Lionského hnutia...

1917
Melvin Jones, poisťovací agent z Chicaga, inicioval vznik národnej asociácie, ktorej cieľom boli sociálne účely a práce pre komunitu. Ešte v tom istom roku boli schválené stanovy, smernice, ciele a etický kódex Lionov.
1920
Organizácia sa stáva medzinárodnou vďaka klubu založenému v Kanade. Neskôr vznikli kluby v Mexiku, Číne a na Kube.
1925 Na konvente v Cedar Pointe boli po prvý raz Lioni nazvaní Rytieri slepých.
1926 Vzniklo už 1 183 klubov so 60 000 členmi.
1945
V tomto roku pomáha Lions Clubs International formovať sekciu nevládnych organizácií pri Organizácii spojených národov a svoju konzultačnú úlohu si zachováva dodnes.
1948 Vznikajú prvé kluby v Európe (vo Švédsku)
1952 Vznikajú prvé kluby v Japonsku.
1954 Konvent prijíma heslo "We serve" (Slúžime).
1967 Bol založený prvý mládežnícky LEO klub pre mládež vo veku 12 - 29 rokov.
1968 Založenie nadácie Lions Clubs International Foundation.
1987
Členkami lionských klubov sa stávajú aj ženy (do tej doby bolo členstvo v kluboch výhradne pánskou záležitosťou).
1989 Zakladajú sa prvé kluby v postkomunistických krajinách - Maďarsku, Poľsku a Estónsku.
1990 V máji je založený prvý lionský klub v Prahe, v decembri v Bratislave. Aj po rozdelení Československa zostávajú lionské kluby v spoločnom Česko-Slovenskom distrikte.