POZVÁNKA na neformálnu oslavu 25. výročia založenia 1. Lions Clubu Bratislava

Vážené dámy, vážení páni, podporovatelia, členovia, milí priatelia,

stalo sa už tradíciou, že 1. Lions Club Bratislava a jeho členovia ponúkajú počas Vianočných trhov v Bratislave vo svojom stánku "Vianočný punč".

06.12.2015 uplynie 25 rokov od založenia nášho klubu.

Preto si všetkých dovoľujeme pozvať na Hviezdoslavovo námestie, do charitatívneho stánku Lions Clubu (pri pódiu), kde spoločne a neformálne oslávime túto významnú udalosť v dejinách 1. Lions Clubu Bratislava.

Výťažok z našej aktivity poputuje na charitatívne účely. 

Pozývame vás na peknú akciu. Nebude chýbať výborný vianočný punč, Happy hour, Mikuláš s čertom, Lioni, ich priatelia a prekvapenie.

Zavolajte aj priateľov, navštívte nás a pomôžte nám tak podporiť dobrú myšlienku.

Hviezdoslavovo námestie
pri pódiu - v čase 10:00-22:00
06.12.2015 (nedeľa)

Neformálne stretnutie členov, bývalých členov a podporovateľov 1. LC Bratislava o 15:00.

 

S lionským pozdravom
WE SERVE
PhDr. Tomáš Zajac
prezident