Etický kódex

* Hladať úspech a žiadať primeranú odmenu či úžitok ako niečo, čo mi právom náleží, avšak neusilovať o žiadny úžitok alebo úspech za cenu straty sebaúcty hľadaním výhod, ktoré mi nenáleží.

* Svojou vierou v dôstojnosť svojho povolania preukazovať činorodú snahu, aby som si zaslúžil uznanie, že som niečo vykonal. 

* Hľadať úspech a žiadať primeranú odmenu či úžitok ako niečo, čo mi právom náleží, avšak neusilovať o žiadny úžitok alebo úspech za cenu straty sebaúcty hľadaním výhod, ktoré mi nenáleží.

* Mať na mysli, že pre vybudovanie vlastnej existencie nie je nutné zničiť existenciu niekoho iného, byť lojálny k svojim klientom a obchodným priateľom a pravdivý sám k sebe.

* Pri vzniku pochybností o čistote a spravodlivosti svojho postoja či konania voči svojim blížnym, hľadať dôvod pochybností predovšetkým u seba.

* V priateľstve vidieť cieľ a nie prostriedok na dosiahnutie cieľa. Chápať, že pravé priateľstvo nie je merané službou jedného druhému, že skutočné priateľstvo nič neočakáva, službu však prijíma v tom duchu, v akom bola preukázaná.

* Byť si vždy vedomý svojich povinností občana voči svojmu národu, svojej zemi a svojej obci. Svojim postojom, slovom a skutkami prejavovať neotrasiteľnú vernosť a veľkoryso im venovať svoje schopnosti a možnosti.

* Pomáhať svojim blížnym, útechou nešťastným, podporou slabým a svojim majetkom tým, ktorí to potrebujú.

* S kritikou byť obozretný a s chválou štedrý. Budovať, nie ničiť.