District 122

Logo a vlajky LC D122
V Slovenskej republike je v súčasnosti 19 lionských klubov a všetky sa plne hlásia k medzinárodnej tradícii a k cieľom medzinárodného lionského hnutia.

Slovenské lionské kluby svoju pomoc tak, ako aj kluby v Českej republike zameriavajú na zrakovo postihnutých, handicapovaných alebo inak postihnutých spoluobčanov a rozvoj mládeže.

Prvé lionské kluby vznikli v Slovenskej republike (vtedajšom Československu) okamžite po páde komunistického režimu v roku 1990. V súčasnosti je na území Distriktu 122 (združuje územie Českej a Slovenskej republiky) celkom 39 klubov, z toho 19 v Slovenskej republike.

Podobne ako na celom svete, aj na Slovensku vznikli lionské kluby s cieľom poskytovať služby spoluobčanom, ktorí to potrebujú. Pomoc nespočíva len v organizácii akcií na finančnú podporu jednotlivých inštitúcií, ale tiež v organizačnej, morálnej a ďalšej nemateriálnej podpore týchto zariadení a jednotlivcov. Ako príklady je možné uviesť pravidelné návštevy klientov či pacientov, besedy a semináre pre handicapovaných spoluobčanov, pomoc pri vyhľadávaní priestorov pre zriadenie inštitúcií pre slabozrakých atď.